hotel

Disclaimer

URL: https://ceramic-paris-hotel.com

Bedrijf, organisatie: Elysees Ceramic Hotel

Geregistreerde kantoren:

44 avenue de Wagram

75008 Parijs - FRANKRIJK

Tel: +33 1 42 27 20 30

Fax: +33 1 46 22 95 83

paris@hotelceramic.com

Aandelenkapitaal: € 38 324,00

RCS (Bedrijvenregister): PARIS B 572 037 232

EU btw-nummer: FR 27 572037232

SIRET: 572037232 000

Doel van de website: Promotie van het etablissement

Hoofdredacteur, wettelijke vertegenwoordiger: M. René KOUHANA

Redactiemanager: M. Cyril KOUHANA

Webmaster, ontwerp, redactie, artistieke leiding: SAS WIHP

Fotografie: Jacques Lebar - www.jacqueslebar.com

Webhosting: SAS WIHP

President SAS WIHP: Vincent Ramelli

De website bevat:

● Informatieve content

● Een online verzameling van persoonlijke gegevens

Franse wet van gegevensbescherming: de website is aangemeld bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL 'Commission Nationale Informatique et Liberté'). U heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van informatie die op u betrekking heeft (volgens art. 34 van de(Franse wet van gegevensbescherming (Loi Informatique et Libertés). Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: info@elysees-ceramic.com

Eigendom: De website en de informatie die deze bevat, worden beschermd door het Franse intellectuele eigendomsrecht en door internationale overeenkomsten. De website en elk inhoudelijk element ervan mogen, behalve voor gebruik door directe familieleden of privégebruik, niet worden gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, opnieuw getranscribeerd, gewijzigd of doorgegeven zonder de voorafgaande toestemming van de in aanmerking komende partij.